KONU: HÜKÜMLÜ REÇETELERİ KARŞILAYAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

SAYI:2018/153 05.03.2018

KONU: HÜKÜMLÜ REÇETELERİ KARŞILAYAN MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE

Protokolün 3.2 maddesi “Reçete muhteviyatı ilaç bedellerinin eczaneye ödenebilmesi için, reçetelere bu protokolün Ek-3’ünde belirlenen işlemlerin uygulanması ve belirtilen belgelerin reçete ekinde bulunması şarttır”, “EK 3 Kurum için bu protokol kapsamında reçete karşılamak isteyen sözleşmeli eczanelere reçeteler, Protokolün 3.2 maddesi hükmüne göre her yıl (protokolün 3.2 maddesi ile eşgüdümlü olarak) yıllık eşit parasal tutar/üst limit prensibi ile kurum taşra teşkilatının yetki ve koordinasyonunda dağıtılacaktır. İlgili bölge eczacı odası tarafından icmal listesi onaylanmamış reçetelerin bedeli ödenmeyecektir. Her dönem başında, sıralama ve eşit parasal dağıtım uygulaması tekrar başlatılacaktır. Yeni eczane açmış veya ilk kez sözleşme yapacak eczacılar, eczacı odası tarafından yapılacak sıralamanın sonuna ilave edilecektir.” Maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre, hükümlü reçetesi karşılayan meslektaşlarımızın reçete icmal listelerini odamızdan onaylatarak kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurum müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmelerde icmal listeleri onaylanmamış faturaların kabul edilmeyerek iade edileceğini bildirilmiştir. Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

Ecz.H.Fikret BARANSEL

2.BAŞKAN

NOT: İCMAL LİSTESİ ONAYLAMA İŞLEMİ İÇİN FATURA VE EKİ BELGELERİNİN TAMAMININ BERABERİNDE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.


İLANLAR