2018 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

SAYI:2018/802 23.05.2018

2018 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

2018 Adalet Bakanlığı Ceza Evleri ile sözleşme yapmak için odamıza dilekçe ile başvuru yapan meslektaşlarımızın sözleşme formları gelmiştir. Kurum ile Sözleşme yenileme işlemleri31.05.2018 Perşembegünü son gün olduğu için eczacılarımızın sözleşme formlarını en kısa sürede teslim alıp, kuruma teslim etmeleri gerekmektedir.Van Merkezde bulunan eczanelerin ise sözleşme formlarını odadan aldırıp en geç 28.05.2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

NOT: Her bir Sözleşme ücreti 50 TL dir.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Semra KARTAL

SAYMAN

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat fotokopisi,

- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

- Mükellefin bağlı olduğuvergi dairesindenalınanbir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form (yeni açılan eczaneler hariçtir),(EVRAK ASLI)

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir.

Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

- Mükellefin bağlı olduğuvergi dairesinden alınanbir önceki yıl hasılatını gösteren onaylı form,(EVRAK ASLI)

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi,

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

-Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir

Van Eczacı Odası Duyuruları


İLANLAR