(03-10-2013) KONU: Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler hakkında

SAYI:2013/706 02.10.2013

KONU: Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde yapılan düzenlemeler hakkında

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.09.2013 tarihli duyuru ile,

Ödeme Komisyonunun 2012/3. dönem çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar sonucu 26.9.2013 tarihli, 28777 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak yayımlandığı,

Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Hasta Katılım Payından Muaf ilaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler (Ek:4/D) Listesinde yapılan düzenlemelerin,

MADDE 1- “Kanser” başlıklı (2) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (2.12) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“2.12.Cinacalcet *”

MADDE 2-“Pulmoner Hipertansiyon” başlıklı (4.10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (4.10.8) numaralı alt madde olarak eklenmiştir.

“4.10.8.Ambrisentan* ”

MADDE 3- “İnflamatuar barsak hastalıkları” başlıklı (6.3) numaralı maddesinin (6.3.9) numaralı alt maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ 6.3.9.Adalimumab *

MADDE 4- “Kronik nörolojik hastalıklar” başlıklı (10) numaralı maddesine aşağıdaki düzenleme (10.13) ve (10.13.1) numaralı alt maddeler olarak eklenmiştir.

“10.13. Rasmussen ensefaliti (G05.8) (Ensefalit, miyelit ve ensefalomiyelit, başka yerde sınıflanmış diğer hastalıklar)

10.13.1 İmmunglobulinler” şeklinde olduğu ve söz konusu değişikliklerin yürürlük tarihinin 4.10.2013 olduğu bildirilmektedir.

Gereği bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Demet MERMİT

GENEL SEKRETER


İLANLAR