Konu: Eczane Mesul Müdürlüğü Hakkında

SAYI:2019/986 27.08.2019

Konu: Eczane Mesul Müdürlüğü Hakkında

İlgi: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 06.08.2019 tarih E-614 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün Eczane Mesul Müdürlüğü hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Kullanıcı Girişi


Ok yönünde sürükleyiniz...

İLANLAR