VAN İL DEFTERDARI İADEYİ ZİYARETİ

Van İl Defterdarı Sayın Murtaza KAMAR 07.02.2018 Çarşamba günü odamıza iadeyi ziyarette bulundular.


İLANLAR