KAYBOLAN YEŞİL REÇETELER

SAYI:2008/506 11.07.2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM İl Sağlık Müdürlüğünün B.10.4.İSM.4.65.00.02-335.99-665/14604 sayı ve 10.07.2008 tarihli yazısında;

Sinop Sağlık Müdürlüğü’nün 19.06.2008 tarih 8236 sayılı yazısında;Atatürk Devlet Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.Gülgün AYDIN tarafından kullanılan yeşil reçeteler kaybolmuştur.

Tokat Sağlık Müdürlüğü’nün 23.06.2008 tarih 268 sayılı yazısında;Erbaa İlçesi 1 Nolu Merkez Sağlık Ocağında kullanılan 1 adet 05-YB 948287 seri numaralı yeşil reçetenin üç nüshasının da reçete takibinde bulunamadığı Müdürlüğümüze bildirilmiştir.Söz konusu reçete ile ilaç almaya gelenlerin en yakın Emniyet birimine ve İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Adana Sağlık Müdürlüğü’nün 26.06.2008 tarih ve 25919 sayılı yazısında;Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği’nin 13.06.2008 tarih ve 2237/4371 sayılı yazıda;Hastane Psikiyatri Polikliniğinde Dr.Melike SAYGILI’nın yazdığı Seri No:05-YB 825291 numaralı yeşil reçetenin 3.nüshasının poliklinikde sehven kaybolduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA
Ecz.Murat Nuri SAYDAN
GENEL SEKRETER


İLANLAR