ECZANELERİN, 2007 YILI SATIŞ HASILATI BİLGİSİ GİRİŞLERİ HAKKINDA

ECZANELERİN, 2007 YILI SATIŞ HASILATI BİLGİSİ GİRİŞLERİ HAKKINDA

SAYI:2008/518 15.07.2008

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

ECZANELERİN, 2007 YILI SATIŞ HASILATI BİLGİSİ GİRİŞLERİ HAKKINDAİVEDİ!
Bilindiği üzere, 30.06.2008 tarihinde, Maliye Bakanı, Sağlık Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı tarafından varılan anlaşma gereği, 01.07.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, eczaneler tarafından yapılan kademeli iskonto oranları yenilenmiş ve sanayi tarafından yapılan kamu kurum iskontosunun da uygulanış şekli değişmişti.
Önceki duyurumuzla, eczaneler tarafından uygulanacak iskonto oranlarının Kurum tarafından teyidi ve eczaneye yeni iskonto oranlarının uygulanabilmesi için; Sosyal Güvenlik Kurumu web sayfası üzerinden, sözleşmeli eczaneler tarafından 2007 yılına ait hasılat bilgisi girişinin yapılması gerektiği bildirilmişti.
TEB Başkanı Ecz.Erdoğan ÇOLAK’ın konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ile bugün (16.07.2008) yaptığı görüşmede, 21.000 sözleşmeli eczane tarafından hasılat girişi yapıldığı, bunların 5.000’nin teyit işlemlerinin yapılmadığı ve bu eczanelerin hafta sonuna kadar teyit işlemlerini tamamlamamaları halinde ekranlarının kapanabileceği bilgisi verilmiştir.
Teyit işleminin tamamlanıp tamamlanmadığının kontrolü provizyon sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmekte olup, sistemden teyit işleminin tamamlanmadığı bilgisini alan üyelerimizin, hafta sonunda ekranlarının kapatılmaması için, SGK İl Müdürlüğü’ne başvurarak, teyit işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.
Saygılarımla,


Ecz.Murat Nuri SAYDAN
Genel Sekreter


İLANLAR