TEB YARDIMLAŞMA SANDIĞI İLE TÜRKİYE İŞ BANKASI ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL HAKKINDA

SAYI:2008/554 21.07.2008 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı ile Türkiye İş Bankası A.Ş arasında 17.07.2008 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı tarafından üyelerimize verilen kredilerin, Türkiye İş Bankası üzerinden kullandırılması hususunda Protokol imzalanmıştır.

SAYI:2008/554 21.07.2008

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM
Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı ile Türkiye İş Bankası A.Ş arasında 17.07.2008 tarihinde, Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı tarafından üyelerimize verilen kredilerin, Türkiye İş Bankası üzerinden kullandırılması hususunda Protokol imzalanmıştır.
Bu protokol ile, şu ana kadar Yardımlaşma Sandığı üzerinden kullandırılan krediler, bundan sonra, Türkiye çapında, 1000 in üzerindeki İş Bankası Şubesi aracılığı ile üyelerimize kullandırılacaktır.
Banka üzerinden kredi kullanımının başlaması ile kredilerin kullanımının kolaylaşması ve yaygınlaşmasının sağlanmasının yanında, üyelerimiz için;

•Kredi kullanımı için, çek-senet tanzim etmemeleri,
•Kullandıkları kredi faizlerini işletme hesaplarına gider olarak yazabilmeleri,
•Kredi kullanımında zaman zaman 45 günü aşan süreyi beklememeleri gibi avantajları da beraberinde getirmektedir.
Kredi kullanımında:

1.Eczacılar, daha önce olduğu gibi, yine kredi kullanmak üzere Bölge Eczacı Odaları’na, ekte bulunan dilekçe örneğini doldurarak başvuruda bulunacaklardır.

2.Bölge Eczacı Odaları tarafından olumlu karşılanan kredi talepleri, Birliğimize iletilecektir.

3.Yardımlaşma Sandığımızca kullandırılması uygun görülen krediler için Türkiye İş Bankası A.Ş. talimatlandırılacak, aynı zamanda üyemiz de başvuruda bulunacakları, kendilerine en yakın şube hakkında bilgilendirileceklerdir.

4.Kredi kullanacak üyemiz ile eczacı kefili banka şubesine giderek ilgili sözleşmeyi imzalayarak krediyi alabileceklerdir.

5.Kefil ile borçlunun farklı şehirlerde olması durumunda önce kefil sözleşmeyi imzalayacak ardından banka, dahili kargo ile sözleşmeyi kredi kullanacak eczacının şubesine ulaştıracaktır.
Uzun süredir üzerinde çalışılan bu projenin ilk günlerinde ortaya çıkabilecek olası aksaklıklar için şimdiden anlayış, destek ve katkılarınızı bekliyor; bilgilerinize rica ediyorum.
Saygılarımla,

Ecz.A.Kadir KARTAL
Sayman
Eki :1
Dilekçe örneği için tıklayınız.. Word


İLANLAR