Konu: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hak.

SAYI:2018/612 22.05.2018

Konu: Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi Hak.

İlgi: TEB’in 21.05.2018 tarih 3815 sayılı yazısı.

TEB’in Bireysel Emeklilik Otomatik Sistemi hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

Genel Sekreter


İLANLAR