Konu: Xgeva Hakkında Doktor Bilgilendirme Mektubu

SAYI:2018/1267 20.09.2018

Konu: Xgeva Hakkında Doktor Bilgilendirme Mektubu

İlgi:TEB’in 17.09.2018 tarih 6771 sayılı yazısı.

TEB’in 17.09.2018 tarih 6771 sayılı Xgeva Hakkında Doktor Bilgilendirme Mektubu hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize rica ederim.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR