TEDAVİ GİDERLERİ ÖDEME MAKAMLARI

İlgi: (a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saplık Sigortası Kanunu. (b) SGK’nın 30 Haziran 2008 tarihli, 2008/59 sayılı ve “5510 Sayılı kanun” konulu Genelgesi (c) MSB nin 23 Temmuz 2008 tarihli MİY.0590-587-08/ASAL .D.Mly.Büt.Ş.(608) sayılı “Tedavi Giderleri Ödeme Makamları” konulu emri. (d) TATVAN As.D.Bşk.lığının 24 Temmuz 2008 tarihli ve AS.D:9280-3045-08/Per….(Mali İşler) sayılı emri.

SAYI:2008/565 28.07.2008

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

İlgi: (a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Saplık Sigortası Kanunu.

(b) SGK’nın 30 Haziran 2008 tarihli, 2008/59 sayılı ve “5510 Sayılı kanun” konulu Genelgesi

(c) MSB nin 23 Temmuz 2008 tarihli MİY.0590-587-08/ASAL .D.Mly.Büt.Ş.(608) sayılı “Tedavi Giderleri Ödeme Makamları” konulu emri.

(d) TATVAN As.D.Bşk.lığının 24 Temmuz 2008 tarihli ve AS.D:9280-3045-08/Per….(Mali İşler) sayılı emri.

1. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sağlığa ilişkin bazı hükümlerinin 01 Temmuz 2008 tarihinde yürürlüğe girdiği, diğer hükümlerinin ise 01 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan ilgi (b) genelgenin birinci parafının alt maddelerinde “…24/02/1968 tarihli ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler …” Harp Malüllüğü Aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar ….. 01 Temmuz 2008 tarihi itibari ile genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına alınmakta olup bu tarih itibari ile sağlık yardımları kurumca karşılanmaya başlanılacaktır.”ifadesinin yer aldığı ilgi (c) yazı ile bildirilmiştir.

2. İlgi (b) Genelge ilgi (c) emir gereği 3713 sayılı Kanun ve 1005 sayılı kanun kapsamındaki personele ait tedavi giderleri 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren yapılmayacak söz konusu tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna yönlendirilecektir.

3. 01 Temmuz 2008 tarihinden önce 039804 Sosyal Güvenliği Bulunmayanların Tedavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri ve 039904 “Sosyal Güvenliği Bulunmayanların İlaç Giderleri” mali satır kaleminden eczanelerde bekleme durumunda olan faturaların 28 Temmuz 2008 saat 11:45’e kadar Van Askerlik Şubesi Başkanlığına ivedi bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.E.Oktay GÜVENER

ÜYE


İLANLAR