Konu: Ferdi Kaza Sigortası Yenilenmesi Hakkında

SAYI:2019/330 06.05.2019

Konu: Ferdi Kaza Sigortası Yenilenmesi Hakkında

İlgi: Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığının 30.04.2019 tarihli yazısı.

Türk Eczacıları Birliğinin 30.04.2019 tarihli Ferdi Kaza Sigorta Yenilenmesi konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

Ferdi Kaza Sigorta Yenilenmesi konulu yazı için tıklayınız.


İLANLAR