Konu: Kuru Göz Sendromunda İlaç Kullanımı Hakkında

SAYI:2019/394 31.05.2019

Konu: Kuru Göz Sendromunda İlaç Kullanımı Hakkında

İlgi: Türk Eczacıları Birliği 26.05.2019 tarih 13744 sayılı yazısı.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetinin Kuru Göz Sendromunda İlaç Kullanımı hakkındaki yazısı.

Bilgilerinize sunulur.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR