Benlysta (belimumab) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

SAYI:2019/408 13.06.2019

Benlysta (belimumab) ile İlgili Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

İlgi: TEB nin 11.06.2019 tarih 41.A.00/14122 sayılı yazısı.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 27.05.2019 tarih ve E.85943 sayılı yazı ile,

Sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü bildirilerek, Benlysta (belimumab) isimli ilacın kullanımına bağlı olarak görülen depresyon, kendine zarar verme, intihar düşüncesi/eylemi riskinin artışı hakkında önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan doktor bilgilendirme mektubunun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER

TİTCK’nın 27.05.2019 tarih ve E.85943 sayılı yazısı için tıklayınız.


İLANLAR