ÖNEMLİ DUYURU - 2019 YILI SGK VE TIBBI MALZEME SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

SAYI:2019/502 14.06.2019

2019 yılı SGK sözleşmeleri ve Tıbbi Malzeme Sözleşme metinleri odamıza ulaşmıştır. Meslektaşlarımızın sözleşme formlarını en geç 18.06.2019 Salı günü mesai bitimine kadar doldurup odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

2019 Yılı SGK Sözleşmesi Yenilemek için Gerekli Belgeler:

  • Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi,
  • 2018 Yılı KDV Hariç Satış hasılatı,
  • Adli Sicil kaydı,
  • Sözleşmeye Engel Yoktur Belgesi (odadan alınacak)
  • Dilekçe (odadan alınacak)
  • Eczane Kaşesi,

NOT: Eczane Stok affından yararlanmış ise hasılat formunun Vergi Dairesinden onaylı olması gerekmektedir ve Stok affından yararlandığına dair fatura fotokopisi eklenecektir.

Stok affından yararlanmayan eczanelerimizin ise ekteki dilekçe örneği ile birlikte İnteraktif Vergi Dairesinden almış olduğu evrakı getirmeleri gerekmektedir.

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Yapmak için Gerekli Belgeler:

NO

BELGE ADI

AÇIKLAMA

1-

Sözleşme Başvuru Formu

Bu Sözleşmenin Ekinde yeralanEk-6/2 Formu

2-

Eczane Mesul Müdürü imza sirküleri(Noter tarafından onaylanmış olmalıdır), Kimlik Fotokopisi

3-

Eczane Mesul Müdürünün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından

Düzenlenmiş mesul müdürlük belgesi(Mesul Müdürü var ise) ve eczane ruhsat fotokopisi

4-

Eczane Mesul Müdürüne ilişkin Adli sicil kaydını gösterir belge

Aslı

5-

Eczane tarafından imzalanmış sözleşmede yer alan taahhüt

Aslı

2018 Yılı SGK Sözleşme Fiyatı

0-276.000 1.Kademe (% 0 ) 150 TL

276.001-552.000 1.Kademe (% 0 ) 250 TL

552.001-966.000 1.Kademe (% 0 ) 350 TL

966.001-1.242.000 2.Kademe (% 0,75 ) 450 TL

1.242.001-1.656.000 3.Kademe (% 2,20 ) 500 TL

1.656.001-2.070.000 3.Kademe (% 2,20 ) 550 TL

2.070.001 ve üzeri 4.Kademe (% 2,75 ) 550 TL

Eczanenin Stok affından yararlanmadığına dair dilekçe örneği.


İLANLAR