Konu: Veteriner Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Atıkların İmhası Hakkında

SAYI:2019/715 26.06.2019

Konu: Veteriner Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Atıkların İmhası Hakkında

İlgi: T.C.Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 21.06.2019 tarih E.1862912 sayılı yazısı.

T.C.Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 21.06.2019 tarih E.1862912 sayılı Veteriner Tıbbi Ürünler ve Tıbbi Atıkların İmhası konulu yazısı ekte sunuldu.

Bilgilerinize sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.H.Fikret BARANSEL

2.BAŞKAN


İLANLAR