Konu: Eczane Mesul Müdürlüğü Hakkında

SAYI:2019/986 27.08.2019

Konu: Eczane Mesul Müdürlüğü Hakkında

İlgi: T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün 06.08.2019 tarih E-614 sayılı yazısı.

T.C. Van Valiliği İl Sağlık Müdürlüğünün Eczane Mesul Müdürlüğü hakkındaki yazısı ekte sunuldu.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER


İLANLAR