KONU: YÖNETİM ve DENETLEME KURULU GÖREV DAĞILIMI

SAYI:2019/1060 27.09.2019

2019 Yılı Seçimli Genel Kuruluna katılan ve oy kullanan değerli meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

21 – 22 Eylül 2019 tarihinde yapmış olduğumuz Odamız Olağan Seçimli Genel Kurulu neticesinde seçilmiş olan, Yönetim ve Denetleme Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.H.Fikret BARANSEL

BAŞKAN

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN / Ecz.Hayrullah Fikret BARANSEL

2.BAŞKAN / Ecz.Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER / Ecz.Ersin KARAMAN

SAYMAN / Ecz.Ferit SİNANOĞLU

VEZNEDAR / Ecz.Evin Pulat ESATOĞLU

YÖN. KUR. ÜYE / Ecz.Emrah UĞURLU

YÖN. KUR. ÜYE / Ecz.Şeyla KORKUT

DENETLEME KURULU

BAŞKAN / Ecz.Emrah GÜVENER

ÜYE / Ecz.Sabriye ŞEN

ÜYE / Ecz.Umut YOLDAŞ

Kullanıcı Girişi


Ok yönünde sürükleyiniz...

İLANLAR