Konu: Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Stok Kayıtları Hakkında

SAYI:2019/1063 30.09.2019

Konu: Veteriner Biyolojik Ürün Takip Sistemi Stok Kayıtları Hakkında

T.C. Van Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 09.09.2019 tarih E.2724047 sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunuldu.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Emin Oktay GÜVENER

2.BAŞKAN


İLANLAR