Değerli meslektaşlarım,

Değerli meslektaşlarım,

2019 yılı olağan seçimli genel kurulumuzu sizlerin büyük desteği ile tamamladık. Genel kurulumuza ve seçimimize katılarak mesleki birlikteliğimizi gösteren ve bizleri bu göreve layık gören tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. Bu kıymetli desteği itici güç olarak göreceğiz ve önceki dönemlerde de olduğu gibi yaptığımız her faaliyetin takipçisi olacağınızın sorumluluğuyla çalışacağız. Bu vesileyle kurulduğu 1996 yılından bu yana büyük özveri ile çalışarak odamızı bu noktaya getiren önceki dönem yöneticilerimize de teşekkür ederim.

Gücü merkezde toplayan değil paylaşan ancak sorumluluklarını unutmayan; günü kurtarmayı ya da gün geçirmeyi değil zaman da dahil tüm kaynaklarımızı dolu dolu ve verimli kullanmayı hedefleyen; izleri takip eden değil doğru hedefe taşıyacak yeni izler oluşturan bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Mesleki tatmin dışında bir karşılığı olmayan bu görevi yürütebilmek için ailesinden, eczanesinden ve kendi zamanından feragat etmek büyük bir fedakarlıktır. Bu görevi birlikte yürüteceğimiz tüm kurul ve komisyonlarımızda görev alacak meslektaşlarıma bir eczacı olarak teşekkürlerimi sunarım.

Bir uçtan bir uca 400 km'lik mesafesiyle oldukça geniş bir bölgede sayısı 350'yi aşan eczacımızla halkımıza sağlık ulaştırmaya devam ediyoruz. Son derece dinamik ve üretken olmak zorundayız. Toplum sağlığı önceliğimizden kopmadan, gerektiği noktada topluma yol gösterici olmak temel görevlerimizdendir.

Diğer bütün bilimler gibi sağlık bilimleri de her geçen gün gelişiyor. Bu kadar geniş bir bölgeye sunduğumuz hizmetin kalitesinin de çok önemli olduğunun bilinciyle meslek içi eğitimlere büyük önem vermek zorundayız. Şimdiye kadar alanında yetkinliği kanıtlanmış eğitmenler ile eğitimlerimizi düzenlemeye özen gösterdik. Bundan sonrada aynı özen ile devam edeceğiz. Sizlerin de eğitimlere artan oranlarda katılacağınıza inanıyorum.

Bir kez daha tüm meslektaşlarıma yönetimimize olan desteklerinden dolayı teşekkür eder saygılarımı sunarım.


İLANLAR