Konu: Eczacı Kart Halk Bankası protokolü ve E-dönüşüm ( e-fatura,e-arşiv fatura,e-belge) bilgilendirme toplantısı hakkında

SAYI:2020/14 09.01.2020

Değerli Meslektaşlarımız;

30 Ocak 2020 Perşembe günü saat:13:00’da Odamız toplantı salonunda, TEB Eczacı kart direktörü Hakan DURAN ve E-dönüşüm çözüm ortağı kolaysoft kurucu ortağı Keziban BOZTÜRK’ün katılımları ile meslektaşlarımıza yönelik Eczacı Kart Halk Bankası protokolü ve E-dönüşüm ( e-fatura,e-arşiv fatura,e-belge) bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Ferit SİNANOĞLU

SAYMAN