İlaçların perakende satış fiyatları hakkında

Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı 2017/9901 sayılı Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararının1. ve 2. maddeleri gereğince ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlenir. Bu tebliğe ilgili tüm kurum ve kuruluşlar uymak zorundadır.

28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesinde belirtildiği üzere eczacılar ve eczaneler haksız kazanç elde etmek üzere rekabet oluşturacak her türlü fiilden imtina ederler.

Eczacılar, Türk Eczacıları Birliği Deontoloji Tüzüğü’nün 8, 9 ve 12. maddeleri gereğince Sağlık Bakanlığının saptadığı fiyat ve tarife değeri dışında tıbbi müstahzarat ve majistral formül satamazlar.

Tüm bu mevzuatlar gereğince eczacıların fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş ilaç ve benzeri ürünleri, bakanlıkça belirlenmiş etiket fiyatından yüksek veya düşük bir fiyata satmaları suçtur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgilerine önemle sunulur.

Yönetim Kurulu Adına

Ecz. H. Fikret BARANSEL

BAŞKAN