İl Sağlık Müdürlüğünün “Kırmızı, Yeşil ve Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar ile Mor ve Turuncu Reçeteli ilaçlar hakkındaki yazısı

SAYI:2020/150 20.03.2020

KONU: İl Sağlık Müdürlüğünün 17.03.2020 tarih, E.262 sayılı yazısı;

Değerli Meslektaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğünün “Kırmızı, Yeşil ve Normal Reçete ile Verilmesi Gereken İzlemeye Tabi İlaçlar ile Mor ve Turuncu Reçeteli ilaçlar hakkındaki yazısı ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ecz.Ersin KARAMAN

GENEL SEKRETER