Yeşil - Kırmızı – Mor ve Turuncu Matbu reçeteleri ile İlaç Güvenlik İzlem Formlarının teslim süreleri hakkında

SAYI:2020/237 28.04.2020

Değerli Meslektaşlarımız, İl Sağlık Müdürlüğünün, Yeşil - Kırmızı – Mor ve Turuncu Matbu reçeteleri ile İlaç Güvenlik İzlem Formlarının teslim süreleri hakkındaki yazısı ektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Ecz.H.Fikret BARANSEL

BAŞKAN