KAYBOLAN REÇETELER HAKKINDA

İl Sağlık Müdürlüğünün B.10.4.İSM.4.65.00.02-335.99-863/18761 sayılı ve 26.08.2008 tarihli yazısında;

SAYI:2008/836 27.08.08

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

İl Sağlık Müdürlüğünün B.10.4.İSM.4.65.00.02-335.99-863/18761 sayılı ve 26.08.2008 tarihli yazısında;

İzmir Sağlık Müdürlüğü’nün 08.08.2008 tarih ve 58900 sayılı yazısında;Konak İlçesinde faaliyet gösteren Özel İlgi Tıp Merkezinde kullanılan 26 adet yeşil reçetenin kaybolduğu bildirilmiştir.

Mardin Sağlık Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 030018 sayılı yazısında;70.Mekanize Piyade Tugayı Lojistik Destek Sıhhıye Bölük Komutanlığı Reviri Eczanesi adına kayıtlı 133257-133300 seri numaralar arası 44 adet,042901-042906 seri numaralar arası 5 adet yeşil reçetenin kaybolduğu bildirilmiştir.

Ankara Sağlık Müdürlüğü’nün 07.08.2008 tarih ve 030018 sayılı yazısında;

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği;Nöroloji Kliniğinde kullanılmakta olan 038061 ve 038018 seri no’lu yeşil reçetelerin 3.nüshalarının hasta yakınına verildiğinden zayi olduğu,

Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği; Psikiyatri Polikliniğinde Dr.Ayşegül ŞENGEL adına zimmetli,poliklinikte değer asistan ve uzmanlar tarafından kullanılan 06-YA 105001-105100 numaralar arası yeşil reçetelerden 105048-105049-105050-105051-105052-105053-105054-105055-105056-105057-105058-105059 ve 105060 sayılı 13 (on üç) adet yeşil reçetenin zayi olduğu bildirilmiştir.

Kilis Sağlık Müdürülüğü’nün 15.08.2008 tarih ve 2662 sayılı yazısında;Verem Savaş Dispanseri Başhekimi Dr.Abdulkadir ERTURHAN’a zimmetli olan Seri No:B/227801-227870 numaralı 1(bir) cilt kırmızı reçete kaybolmuştur.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.E.Oktay GÜVENER

ÜYE


İLANLAR