ÖNEMLİ - DUYURU -SAYI:2010/831 31.08.2010

ÖNEMLİ

DUYURU

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

SGK il Müdürlüğü’nden odamıza iletilen bilgiye göre;

Bilindiği üzere 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu bulunan 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların, bu borçlarını 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirmeleri halinde bakmakla yükümlü oldukları kişilerle birlikte Kurumumuz Sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan sigortalılarımız ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin aktivasyonlarının yapılacağı program tamamlanıncaya kadar, Kurumumuzla sözleşmeli eczaneler; söz konusu kişilerin İl/Merkez Müdürlüklerimizce düzenlenen “Tecil ve Taksitlendirmeden Faydalanan Sigortalılara Ait Sağlık Yardımı Müstahaklık Belgesi” ile kendilerine müracaatları halinde adlarına düzenlenmiş reçetelerini SUT kapsamında vermeleri, adı geçen belgenin fotokopisi ile deneme ilaç provizyon çıktısının reçeteye iliştirilerek Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine ilişkin Protokolün 4.1. maddesine göre Kuruma manuel olarak fatura etmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.A.Murat KEÇECİOĞLU

BAŞKAN

Kullanıcı Girişi


Ok yönünde sürükleyiniz...

İLANLAR