KONU: C GRUBU REÇETELERİN FATURALANDIRILMASI VE REÇETELERİN KURUMA GÖNDERİM ŞEKLİ

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM Konu: Sıralı Dağıtım Reçeteleri Hakkında; İlgi: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ankara Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kavaklıdere Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezinin 23.05.2012 tarih 9-513117 sayılı yazısı. 2012 yılı Protokolünün 3.7 numaralı maddesi kapsamındaki reçetelerin ( C grubu reçeteler ) ayrı faturalandırılması için gerekli düzenlemeler yapılmış olup, bu reçeteler Mayıs 2012 döneminde ayrı faturalandırılarak ve örnekleme yöntemine dahil edilmeden incelenecektir. TESLİM EDİLECEK KUTUNUN EBATI VE RENKLERİ REÇETE KUTUSU: C reçeteleri ( Sıralı Dağıtım ) kutusu ebatı eski A ve B kutu ebatlarında olup ( Yükseklik: 9 CM, EN: 29 CM, UZUNLUK: 40 CM ) rengi beyaz olacaktır. A REÇETELERİ KUTUSU: SARI B REÇETELERİ KUTUSU: MAVİ C REÇETELERİ KUTUSU: BEYAZ KAN ÜRÜNÜ Ve YURTDIŞI reçeteleri kutusu: YEŞİL DOSYA HAZIRLAMA VE TESLİM ETMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER: Reçete sahibinin ve ilaçları alan kişinin bilgileri ve imzalar, hekime ve reçete yazılan sağlık kuruluşuna bilgiler ve imzalar, eczaneye ait kaşe ve eczacının imzası, ilgili mevzuat koşullarını sağlayan reçetelerin, raporlar ekli belgelerin ve kupürlerinin tam olduğu kontrol edilmelidir. Dört sayfa döküm özeti alınmalı.( Her grup için ayrı ayrı ) Üç sayfa döküm listesi alınmalı.( Her gurp için ayrı ayrı ) Fatura ( 1 asıl 2 suret ) döküm özetine gçre düzenlenmelidir.( Her grup için ayrı ayrı ) Reçeteler döküm listelerine göre sıralanmalı, doğru sıra numarası verilmelidir. Her grup reçete, fatura, liste ve ekleri ( A,B,C,KAN ÜRÜNÜ VE YURTDIŞI ) Grubuna göre kendi kolisine yerleştirilmelidir.

Reçeteler kesinlikle katlanmadan, düzgün biçimde sıra numarası verildikten sonra koliye konulmalıdır.

Her fatura arkasına 1 Döküm özeti ve 1 Döküm listesi eklenip, zımbalanmalıdır.

Koli kapağının sırtına hangi grup reçetesi olduğu belirgin bi şekilde yazılmalıdır. ( A,B,C, KAN ÜRÜNÜ Veya YURTDIŞI gibi )

Koli kapağına şeffaf dosya içerisinde; 2 Döküm özeti konup yapıştırılmalıdır.

Koli sırtına reçete adedi, Eczane Adı, Dönemi, Döküm No ve Sicil No ile hangi aralıktaki işlem nolu reçetelerin olduğu yazılmalıdır.

Koliler her reçete grubu ve faturası ile birlikte ( A,B,C, KAN ÜRÜNÜ ve YURTDIŞI ) ayrı ayrı teslim edilmek üzere kargoya uygun şekilde verilmelidir.Aksi takdirde tek evrak numarası alacağından diğer BİR GRUP (Örneğin A veya B) numara alamayacaktır. Bu durum; eczanelere yapılan ödemelerde sıkıntılar doğurmaktadır.

TESLİM SÜRESİ VE YERİ

SGK İle TEB arasında yapılan Protokolün;

4.2.1 nolu maddesine göre: Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırılması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir. Her ayın ilk 15 (onbeş) günü içerisinde teslim edilen faturaların teslim tarihi o ayın 15 (onbeş) inci günü olarak kabul edilir. 15 (onbeş) inci günün tatil gününe gelmesi durumunda takip eden ilk iş günü teslim edilir.

Ancak, her ayın 1’i (bir) ila 15’i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden 3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (3) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.

4.2.2. zamanında teslim edilmeyen reçetelerin inceleme ve ödeme süreci, teslim edildiği tarihten sonraki ay döneminde teslim alınmış gibi kabul edilerek bu tarihten itibaren başlar.

Kargo ile gönderilirken; son teslim tarihinde kurumda olacak şekilde kargoya teslim edilmeli ve kargoya bilgi verilmelidir.

Reçeteler, en son teslim tarihinde;

SGK Ankara İl Müdürlüğü Kavaklıdere Sağlık SGM Etlik Depoları Akşemsettin Caddesi Etlik/ANKARA adresinde olacak şekilde teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


İLANLAR