Yasa ve Yönetmelikler

Türk Eczacılar Birliği

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ KANUNU

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ


Eczacılar ve Eczane Hizmetleri

ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA KANUN

ECZANELER ve ECZANE HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

6197 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN VE HÜKÜMLER

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ


Ecza Ticarethaneleri ve Depolar

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN

ZEHİRLİ MADDELERİN ECZA TİCARETHANELERİNDE SURETİ MUHAFAZASİ VE ALICIYA TEDVİİ HAKKINDA TALİMATNAME

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAATTE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS TALİMATNAME

ECZA DEPOLARI VE ECZA DEPOLARINDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER HAKKINDA YÖNETMELİK

İLAÇLAR VE ECZA DEPOSUNDA BULUNDURULAN ÜRÜNLER İLE İLGİLİ İYİ DAĞITIM MUHAFAZA UYGULAMARI KILAVUZU


Kozmetik

KOZMETİK KANUNU

KOZMETİK YÖNETMELİĞİ


Tüketici ve Hastalar

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

23.2.1995 TARİH VE 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İSTENECEK ÜRÜNLER LİSTESİ


İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar

İSPENÇİYARİ ve TIBBİ MÜSTAHZARLAR KANUNU

BEŞERİ, İSPENÇİYARİ VE TIBBİ MÜSTAHZARLARIN TIBBİ TANITIM YÖNETMELİĞİDiğer

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

AVRUPA FARMAKOPESİ GELİŞTİRİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME

TÜRK KODEKSİ HAKKINDA KANUN

FARMASÖTİK VE TIBBİ MÜSTAHZAR,MADDE,MALZEME,TERKİPLER İLE BİTKİSEL PREPARATLARIN GERİ ÇEKİLMESİ VE TOPLATILMASI

SUT ve Ek-4 Listeleri

2018.05.10 Değişiklik Tebliği işlenmiş güncel 2013 SUT

EK-4-A BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

EK-4-B HAST. ÖZEL (DOĞUŞTAN MET. HAST., KİSTİK FİBROZİS VE İNEK SÜTÜ ALERJİSİ) DİYET ÜRÜNLERİ İLE TIBBİ MAMALAR LİSTESİ

EK-4-Ç TEŞHİS KISALTMALARI LİSTESİ

EK-4-D HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

EK-4-E SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI LİSTESİ

EK-4-F AYAKTA TED. SAĞ.RAP (Uzm. Hek. Rap. Sağ. Kur. Rap.) İLE VER.

EK-4-G SADECE YATARAK TEDAVİLERDE KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİ

EK-4 H

TİTCK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ

GÜNCEL TİTCK EK ONAYI ALINMADAN KULLANILABİLECEK ENDİKASYON DIŞI İLAÇ LİSTESİ


İLANLAR