İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Raporlar

VERXANT 150 MG FLAKON İLACINI PSORİAZIS VULGARIS TEŞHİSİYLE DEVAM REÇETESİ OLARAK GİREBİLİRMİYİZ


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.1.C.9. maddesinin 2)b bendi: " Orta veya şiddetli plak psöriazisli erişkin hastalarda; 16 haftalık ilaç kullanım süresi sonunda başlangıç PASI değerine göre en az %75 iyileşme olduğunun yeni düzenlenecek reçete/raporda belirtilmesi halinde tedaviye devam edilir. Başlangıç PASI değerine göre %75 iyileşme sağlanamaması tedaviye yanıtsızlık olarak değerlendirilerek ilaç kullanımı sonlandırılır."  bu durum değerlendirildiğinde başlangıç tedavisi olan 16 haftalık süre bitmemişse 16 haftaya tamamlayacak kadar verilmeli, hekim hastanın tedavisine devam etmesini uygun gördüğü taktirde 16 hafta dolduktan sonra devam raporu düzenlenecek. Ancak rapor devam raporuysa PASI degerindeki iyilesme belirtilerek, Devam reçetesi olarak girilmesinde SUT' a göre herhangi bir mani bulunmamaktadır.