KAPAT

2022 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA


SAYI:2022/960                                                                                             17.06.2022                                                                                                         

2022 YILI ADALET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELERİNİN YENİLENMESİ HAKKINDA

 

2022 Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri sözleşme formları odamıza ulaşmıştır. Cezaevleri ile sözleşme yapmak isteyen meslektaşlarımızın sözleşmelerini en geç 27 Haziran 2022 tarihine kadar yenilemeleri gerekmektedir.

Van Merkezde bulunan eczanelerin sözleşme formları Odamız aracılığı ile topluca kuruma gönderileceğinden eczacılarımızın sözleşmelerini odamız sekreterliğinden aldırıp en geç 27 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar gerekli evraklar ile birlikte odamıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NOT: Her bir Sözleşme ücreti 50 TL dir.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Ersin KARAMAN

GENEL SEKRETER

 

Eczacı tarafından ilk kez sözleşme imzalanması halinde eczacıya ait;

- Kimlik fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası ile birlikte),

- Ruhsat fotokopisi,

- İmza sirkülerinin noter onaylı örneği,

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni
 

- Vergi Dairesinden alınan Vergi Dairse onaylı ya da E-Devletten alınan  2021 Yılına ait Satış hasılatı (KDV hariç) (EVRAK ASLI) (Yeni açılan eczaneler hariç)

- Mükellef 7143 sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun kapsamındaki Düzenlenen fatura tutarı KDV hariç ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç Satış hasılatı KDV hariç TL bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu

 

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

- Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir. (Dilekçe örneği ektedir.) 

Sözleşmenin yenilenmesi halinde;

- Vergi Dairesinden alınan ya da E-Devletten alınan 2021 Yılına ait Satış hasılatı (KDV hariç) (EVRAK ASLI) (Yeni açılan eczaneler hariç)

- Mükellef 7143 sayılı Kanun ile tanınan stok düzenleme hakkından yararlanmış ise, bağlı olduğu vergi dairesinden alınan bir önceki hasılatı ile, 7143 Sayılı Kanun kapsamındaki Düzenlenen fatura tutarı KDV hariç ve 7143 sayılı Kanun Kapsamında düzenlenen fatura tutarı hariç Satış hasılatı KDV hariç TL bilgilerinin de yer aldığı Eczane Bilgi Formu

- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,

- Eczacı odasından alınan yeni tarihli "Sözleşmeye Engel Yoktur" belgesi,

- Değişiklik olması halinde ruhsat fotokopisi

-Kuruma bir dilekçe ekinde ibraz edilecektir. (Dilekçe örneği ektedir.) 

 

Ek dosya için tıklayınız...

İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14

DUYURULAR & HABERLER

Ruhsatsız Homeopatik Tıbbi Ürünler Hakkında

Üyelere Duyurular 15 Haziran 2022

Yönetim Kurulumuzun Van Defterdarını Ziyareti

Üyelere Duyurular 08 Haziran 2022

VEFAT - BAŞSAĞLIĞI

Üyelere Duyurular 07 Haziran 2022

ECZANELER ARASI NÖBET DEĞİŞİKLİĞİ

Oda Haberleri 02 Haziran 2022

VEFAT-BAŞSAĞLIĞI

Üyelere Duyurular 01 Haziran 2022