İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Kati... D68.8 KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI, DİĞER, TANIMLANMIŞ FAKTÖR X EKSİKLİĞİ NEDENİYLE TAKİPLİ HASTANIN ENDİKASYON DIŞI BAŞVURU 16358815-506.01-343641 Kurumun 11.02.2021 tarihli ve E.708037 sayılı başvurusu 1000 Ünite/gün, haftada 2 gün, 3 (üç) aylık dozda profilaktik olarak COFACT ADLI İLACI kullanımı uygundur. VA:65 KG İLACI KULLANMSI HAYATİ ÖNEME HAYİZDİR, SGKF0V FAKTOR IX, II, VII VE X (KOMBINE KOAGULASYON FAKTORU) FAKTÖR DÜZEYİ<%1, AYDA 3 TEN FAZLA KANAMASI OLAN HASTA rapor 6 aylık endikasyon dışı yazısı 3 aylık pandemiden dolayı endikasyon dişi yazıları uzatıldığı için hastanın ilk üç aylık ilacını almış 2. 3 aylık ilacını karşılayabilirmiyiz iyi çalışmalar


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre hastanın raporu ve reçetesinin uyumlu olması ve endikasyon dışı belgede geçen tanı ile raporda geçen tanının uyumlu olması halinde endikasyon dışı belgeleri uzatıldığı için verilmesinde bir sakınca yoktur.

Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

VOTRİENT 400 MG 60 TB Hasta Rapor Açıklamasında; TARİH:29/03/2021 KARAR: 6 AYLIK DOZDA PAZOPANİB KULLANIMI UYGUNDUR. METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM DAHA ÖNCE SUNİTİNİB KULLANDI.ANCAK ANJİOÖDEM GELİŞTİĞİ İÇİN İLAÇ KESİLDİ. Patoloji No : B-9415/2020 Rapor Tarihi : 04.11.2020 18:01 TANI: Berrak hücreli renal hücreli karsinom; Endiksyon dışı raporuna istinaden ilacını verebilir miyiz? İyi çalışmalar diliyorum ENDİKASYON DIŞI RAPORU: hastanın rahatsızlığı olan; “Renal Pelvis Malign Neoplazm” tanısının/tanılarının tedavisinde "Pazopanib" etkin maddeli ilaç/ilaçların kullanımı uygun görülmüştür. 6 (altı) aylık dozda kullanımı uygundur. Tedaviye devam edilmek istenilmesi durumunda başvurunuzu “https://recetem.enabiz.gov.tr” web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz Kurumumuz web sitesinde bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.14.C/3.r 4. maddesi:" Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz." verilen bilgiler dahilinde SUT' a göre sutinimib ilacının kullanımından sonra pazopanib etken maddeli ilacın kullanımı uygun değildir. Hekim ardışık kullanim talebiyle başvuru yapacak, bu durum değerlendirilip karar verilerek ardışık kulanımının uygun olduğu endikasyon dışı raporunda belirtilecek.