İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

VOTRİENT 400 MG 60 TB Hasta Rapor Açıklamasında; TARİH:29/03/2021 KARAR: 6 AYLIK DOZDA PAZOPANİB KULLANIMI UYGUNDUR. METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM DAHA ÖNCE SUNİTİNİB KULLANDI.ANCAK ANJİOÖDEM GELİŞTİĞİ İÇİN İLAÇ KESİLDİ. Patoloji No : B-9415/2020 Rapor Tarihi : 04.11.2020 18:01 TANI: Berrak hücreli renal hücreli karsinom; Endiksyon dışı raporuna istinaden ilacını verebilir miyiz? İyi çalışmalar diliyorum ENDİKASYON DIŞI RAPORU: hastanın rahatsızlığı olan; “Renal Pelvis Malign Neoplazm” tanısının/tanılarının tedavisinde "Pazopanib" etkin maddeli ilaç/ilaçların kullanımı uygun görülmüştür. 6 (altı) aylık dozda kullanımı uygundur. Tedaviye devam edilmek istenilmesi durumunda başvurunuzu “https://recetem.enabiz.gov.tr” web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz Kurumumuz web sitesinde bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.14.C/3.r 4. maddesi:" Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz." verilen bilgiler dahilinde SUT' a göre sutinimib ilacının kullanımından sonra pazopanib etken maddeli ilacın kullanımı uygun değildir. Hekim ardışık kullanim talebiyle başvuru yapacak, bu durum değerlendirilip karar verilerek ardışık kulanımının uygun olduğu endikasyon dışı raporunda belirtilecek.