İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Diğerleri

İYİ ÇALIŞMALAR. ECZACIM MAJİSTRAL YAZILAN BİR REÇETEYE İLAÇLAR ACNELYSE KREM ,LOCODERM LİPO KREM ,EXPİGMENT %4 KREM İLAVE OLARAK VAZELİN 1 GR YAZILMIŞ.BÖYLE GİRDİĞİMİZDE SGK ÖDEMESİNDE VAZELİN İÇİN BİR SORUN OLUR MU ? TEŞEKKÜRLER..


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre kremler etkin madde bulundurduğundan vazelinle seyreltme şeklinde majistral hazırlanabilir.SUT' a göre uygundur

Kategori: Diğerleri

TİBİA İMPLANT ÇIKARIMI NEDENİYLE OPERE OLAN TABURCU HASTAYA ORTOPEDİ UZMANI CİPRO 750 MG 14 TAB.YAZMIŞ. TABLETİN SİSTEMDE İLAÇ BİLGİLERİNDE I3I3.CERRAHİ PROFİLAKSİDE EHU ŞARTIYLA ÖDENEBİLEN İLAÇ YAZIYOR.HASTA CERRAHİ GİRİŞİM GEÇİRİP TABURCU OLMUŞ VERMEMİZDE SAKINCA VARMI.İYİ ÇALIŞMALAR


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği EK-4E Açıklama 7 :' Bu antibiyotikler cerrahi proflakside kullanılamazlar. Ancak, “Açıklama 5” şartları dahilinde (EHU) cerrahi proflaksi amacıyla kullanılabilir.' açıklaması cerrahi operasyon öncesi için geçerli bir durumdur. Hasta operasyon sonrası olduğu için SUT' a göre uygundur.

Kategori: Diğerleri

BARAQLUDE 0,5 İÇİN BULGULAR: 13.06.2019 TARİH VE 299894963 RAPOR NOLU BITLIS TATVAN DEVLET HASTANESI İLAÇ RAPORUNA İSTİNADEN. DİCLE ÜNİVERSİTESİ 2019-2079-B NUMARLI KARACİĞER BİYOPSİ SONUCU HAİ: 7/18 FİBROZ: 2/6HBSAG +,ANTİ-HBS - KRONİK HEPATİT B TANISIYLA HASTAYA ENTEKAVİR 1X0.5 MG TB TEDAVİ BAŞLANMASI UYGUNDUR.İLAÇ BAŞLAMA KRİTERLERİ RAPOR ÇIKARTILDIĞI TARİHTEKİ MEVZUATA UYGUNDUR. #DÜZELTME TARİHİ : 28.08.2019.HBV-DNA 2000 IU7ML ÜZERİNDEDİR#GÜNCEL TETKİKLERHBSAG:POZİTİF (20.12.2019)ANTİ HBS: NEGATİF (20.12.2019)8017376 PROTOKOL NOLU D.Ü.T.F.HASTANELERİ TETKİKLERİNE İSTİNADENTEDAVİYE BAŞLAMA KRİTERLERİ BAŞLANDIĞI TARİHTEKİ MEVZUATA UYGUNDUR.TANI: KRONİK HEPATİT BENTEKAVIR. SORU: RAPOR ÇIKIŞ TARİHİ 27.12.2019 DUR. BU RAPOR İLE DEVAM REÇETESİ OLARAK İLACI VERMEYE DEVAM EDEBİLİR MİYİZ. SUT BİLGİSİNDE MAX RAPOR SÜRESİ 1 YILDIR DİYOR .


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre 418 kronık olarak uzatılan raporlar kronık hastalıklar için geçerlidir .Kronik hepatıt b tanısıyla çıkan rapor da bu katagorıye girmektedir. Hasta yeni reçete yazdırmadığı sürece süresi uzatılan raporla  SUT' a göre kronik olarak almasın da bir sakınca yoktur. 

Kategori: Diğerleri

MERHABALAR REÇETEYE DOPALEVO 75/18,75/200 MG YAZILMIŞ 4*1 DEN YALNIZ RAPOR DOZU 5*100MG OLARAK YAZILMIŞ. REÇETEYE DOZU NASIL OLMALI TEŞEKKÜRLER


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre reçete dozu rapor dozundan fazla olamaz rapor dozu 5*0.5 olduğundan reçete dozunun da buna göre düzenlenmesi gerekir.

Kategori: Diğerleri

İYİ ÇALIŞMALAR ECZACIM... AYAKTA TEDAVİDE KOAH TANISI İLE RELVAR ELIPTA 100/25 (LABA+IKS) İLE TIOFIX (LAMA) BİRLİKTE SİSTEM TARAFINDA ÖDENİYOR. REÇETE DE HERHANGİ BİR AÇIKLAMAYA GEREK VAR MI? TEŞEKÜRLER...


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.24.B/5 madde: ' Uzun etkili solunum yolu beta-agonistini (LABA) ve inhale kortikosteroidi (İKS) kombine olarak içeren ürünlerin (LABA+İKS) tek başına veya obstrüktif solunum yolu hastalıklarında kullanılan uzun etkili antikolinerjik maddeyi içeren ürünler (LAMA) ile birlikte reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.' hastanın ayaktan raporsuz tedavisinde  reçetede j43.0 / j43.1 /j43.2 / j43.8 / j43.9 / j44 / j44.0 / j44.1 / j44.8 / j44.9 kodlarından herhangi birinin olması şartıyla SUT' a göre uygundur.

Kategori: Diğerleri

BAŞLANGIÇ DOZU 160 MG DEVAMINDA 12. HAFTAYA KADAR 2 HAFTALIK ARALIKLARLA 80 MG ,16. HAFTADAN İTİBAREN 4 HAFTALIK ARALIKLRLA 80 MG KULLNILMASI UYGUNDUR .BU AÇIKLAMAYA GÖRE COPELLOR 80 MG/1 ML ENJEKSIYONLUK COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR KALEM (3 KALEM)8 KUTU YAZILMIŞ REÇETEYE MEDULA SİSTEMİNE KULLANIM DOZUNU NASIL İŞLEMELİYİM.


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre hasta tedavinin hangi aşamasında ise ona göre bir doz düzeltilmesi yapılır. tedavi başlangıç aşamasında ise 1*2  daha sonra 12. haftaya kadar 2 haftada 1*1 12. haftadan sonra 4 haftada 1*1  şeklinde doze edilmelidir.

Kategori: Diğerleri

MONUROL ŞASE BAYAN HASTA SİSTİT TEŞHİSİYLE ÖDERMİ


Komisyon Yanıtı

Sağlık Ugulama Tebliğine göre bayan hasta için monurol saşe N30.8( sistitler,diğer), N30.9( sistit, tanımlanmamış) ICD kodlarıyla SUT'a göre ödemesi mevcuttur.

Kategori: Diğerleri

ORENCIA SUBKUTAN 125 MG ENJ. hasta medula da 3 aydan fazla ilacına ara vermiş bulunmakta devam reçetesi olarak bugün itibariyle giriş yapabilirmiyim?


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre Orencıa subkutan 125 mg için 3 aylık aradan sonra ilacı devam reçetesi olarak almasıyla ilgili bir ibare bulunmamaktadır. SUT' a göre devam olarak ilacın verilmesinde bir sakınca yoktur.

Kategori: Diğerleri

Yİ ÇALIŞMALAR ECZACIM HASTAYA K.B.B UZMANI TARAFINDAN MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİT TEŞHİSİ İLE N-CORT NAZAL SPREY İLE ALLERGODİL BURUN SPREYİ AYNI REÇETE DE YAZILMIŞ.REÇETE AÇIKLAMASINA İNTRANAZAL ANTİHİSTAMİNİK VEYA GLUKOKORTİKOİD MONOTERAPİLERİNİN YETERLİ OLMADIĞI İBARESİNİ EKLETMEK GEREKLİ Mİ TEŞEKÜRLER...


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.24.C/3: 'Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı durumlarda; mono intranazal kortikosteroid ve mono intranazal antihistaminik ilaçların birlikte kullanımı alerji ve immünoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları uzman hekimlerince birlikte reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.'  SUT'a göre kombine kullanımlarda ' Mevsimsel ve pereniyal alerjik rinit semptomlarının giderilmesinde intranazal antihistaminik veya glukokortikoid monoterapilerinin yeterli olmadığı durumlarda; mono intranazal kortikosteroid ve mono intranazal antihistaminik ilaçların birlikte kullanımı' ibaresi ekletilmesi gerekmektedir.

Kategori: Diğerleri

İLAÇ ADI :NUCALA 100 MG SC 16.HAFTADAN SONRA DEVAM RAPORU CIKMIŞ . AMA RAPOR AÇIKLAMALARI KISMI BOŞ . AÇIKLAMA KISMINA İLACIN DEVAMI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR İBARESİ EKLENMESİ YETERLİ MİDİR


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.24.A/3 maddesinin c bendi: 'İlk tedaviye yanıtın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında 16 ncı haftada değerlendirilmesi ve tedaviye devamın uygun görülmesi halinde bu durumun belirtildiği en az bir immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile göğüs hastalıkları veya immünoloji ve alerji hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilmesi halinde bedeli ödenir.' SUT'a göre raporun açıklama kısmında başlangıç kiriterlerinin eklenmesi ve devam raporu olduğu belirtilen ibare bulunmalıdır. 

Kategori: Diğerleri

BALANCE SAFE LOCK %2,3 GLUKOZ 1,75 MMOL/L KALSIYUM PERITON DIYALIZ SOL 5000 ML (SGKFJL-PERITON DIYALIZ SOL 3*1 DEN 240 ADET ÖDENİR Mİ?


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 2.4.4.D/2 1.) maddesi:" Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) için gerekli uzman hekim raporu erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek olup, daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan SUT’a uygun sağlık raporları geçerlidir. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda “izleme” bedeli erişkin hastalarda ayda en fazla 2 defa, çocuk hastalarda ayda en fazla 3 defa, periton diyalizi değişim sıvısı bedeli ise, raporda periton boşluğu hacmi için uygun solüsyonun maksimum miktarı hacim olarak mililitre cinsinden belirtilerek, aletsiz periton diyalizi uygulamalarında standart veya biyouyumlu solüsyonlar için ayda maksimum 150 adet torba, olacak şekilde karşılanır."  SUT'a göre 3*1 den  240 adet vermesi uygundur.

Kategori: Diğerleri

İLAÇLAR TAFİNLER 75 MG MEKİNİST 2MG TB RAPOR AÇIKLAMSI SADECE BU.EKSİK GELDİ BANA BAKABİLİR MİSİNİZ? RAPOR KODU:21.01 MALİGN MELANOM.ADJUVAN OLARAK KULLANILACAKTIR. Trametinib 2 mg/gün ,Dabrafenib 2x150 mg/gün ,6 ay süreyle kullanması uygundur. ENDİKASYON DIŞI ONAY TARİHİ: 18.03.2021 BAŞVURU NO:E.778996 Dabrafenib 2x150 mg/gün . Patoloji Merkezi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Patoloji Tarihi : 04.03.2021 Patoloji No : P.017684.20


Komisyon Yanıtı

Tafınlar ve Mekinist ilaç kullanımı için ekte bulunan endikasyon dışı ilaç kullanım belgesi incelenmiş belgede tanı Deri Malign Melanomu olarak geçmekte raporda Malign Melanom Adjuvan geçmektedir. rapor ve endikasyon dışı ilaç kullanım belgesindeki tanı aynı olması gerekmektedir. 

Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastanın rapor açıklaması:URE (KARBAMID) Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel %10 1 Gün 2 1 Adet şeklindedir. sistemde 9 kutu olarak işlediğim ilacı 3 ay boyunca veremez miyim? çünkü 9 kutu işlediğim için ilaç sistemde bitmiş görünüyor.


Komisyon Yanıtı

 Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür, hastanın daha fazla kullanması gerektiği durumlarda raporunda geniş yüzeye uygulama diye belirtilip, bir aylık kullanması gereken kutu adetini yazmalıdır. 

Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastaya doktor raporunda 2x1 adet olarak çıkarmıştır. hastaya 3 aylık dozda 90 kutu ödeniyor. bu şekilde verilebilir mi ? en fazla kaç kutu ödenir? teşekkürler iyi çalışmalar .


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür. Üç aylık tedavide 9 kutu ödenir. Hastanın daha fazla miktarda kullanması gerektiği durumlarda raporda aylık kullanması gereken kutu adetinin belirtilmesi gerekmektedir.

Kategori: Diğerleri

iyi günler, BOSENTAN HCL etken maddeli ilaç 418-kronık hastalık reçetesi ile 3 aylık doz verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

TİTCK sayfasında yayınlanan kısıtlı dağıtımı olan ilaçlar için izlenecek yol haritasında: 1. Kısıtlı dağıtıma tâbi teratojen ilaç eczacı tarafından, ecza deposuna (ecza deposu da ruhsat sahibi firmaya) sipariş verdiğinde ruhsat sahibi firma ilaç çıkışı yapmadan önce kısıtlı dağıtım programı sözleşmeli kuruluşuna, eczane ile iletişime geçmesini bildirir. 2. Sözleşmeli kuruluş, eczaneyi arayarak hastanın kimlik bilgilerini alır ve arşivlerinden hastanın bilgilerini kontrol eder. 3. Sözleşmeli kuruluş, eğer hasta gebelik çağında kadın hastaysa, gebelik testi yaptırması ve mümkünse hekimiyle iletişime geçerek rehberlik alması gerektiğini eczacıya hatırlatır. 4. Eczacı uyarıları hastaya iletir ve gebe olunmadığı sözlü olarak teyit edilir ise sözleşmeli kuruluş ilaç çıkışı onayını firmaya iletir. Sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilaç hastaya verilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hastanın 418( kronik hastalık reçetesi) olarak, belirtilen dozda 90 günlük tedaviye yetecek kadar ilaç alması uygun görülmüştür. 

Kategori: Diğerleri

Hastamız 59 yaşında. 2019 yılı 4. ayında bitmiş kanser raporu var. Güncel kemik ölçüm değeri -1,9. Fosavance reçete edilmiş. SUT kanser tedavisi alan başlığı altında değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim. Rapor Açıklaması: Kanser tedavisi alan hastada; sekonder gelişen osteoporozda 14/01/2021 tarihli VEAH?da yapılan KMY ölçümünde Lomber T skor: L1-L4: -1,9; L2-L4:-1,9 Hastanın alendronat 70 mg +5600 IU d vit / haftada bir kullanması uygundur. Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 Preparatlarını (2500 Mg [Ca] - 880ıu D3 Vit) 1x1 kullanması uygundur. İlaç katılım payından muaftır.&KALSIYUM KARBONAT+KOLEKALSIFEROL(VIT D3) Ağızdan katı 2500mg elementer kalsiyum + 880 IU kolekalsiferol 1 Gün 1 2500 Miligram&ALENDRONAT SODYUM+KOLEKALSIFEROL (VITD3) Ağızdan katı 70 mg alendronat +5600 Iu kolekalsiferol 1 Hafta 1 70 Miligram 14/01/2021 15:31 Rapor Teşhisi: 20.02 - Osteoporoz C15 ÖZEFAGUS MALİGN NEOPLAZMI Düzenleyen Doktor: İç Hastalıkları > Tıbbi Onkoloji


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.17.A maddesinin 4) ç bendi:"  Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir. Bize verilen bilgiler dahilinde rapor ve reçetenin tedavi şemasının uygun olması, rapor ve reçeteyi uygun hekimin yazması, rapordaki Lomber T skorunun: -1,9 olması, hastanın daha önce geçirdiği kanser tedavisinden dolayı gelişen osteoporoz oluşumu göz önünde bulundurularak SUT'a uygun olduğu tespit edilmiştir.