İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastanın rapor açıklaması:URE (KARBAMID) Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel %10 1 Gün 2 1 Adet şeklindedir. sistemde 9 kutu olarak işlediğim ilacı 3 ay boyunca veremez miyim? çünkü 9 kutu işlediğim için ilaç sistemde bitmiş görünüyor.


Komisyon Yanıtı

 Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür, hastanın daha fazla kullanması gerektiği durumlarda raporunda geniş yüzeye uygulama diye belirtilip, bir aylık kullanması gereken kutu adetini yazmalıdır. 

Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastaya doktor raporunda 2x1 adet olarak çıkarmıştır. hastaya 3 aylık dozda 90 kutu ödeniyor. bu şekilde verilebilir mi ? en fazla kaç kutu ödenir? teşekkürler iyi çalışmalar .


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür. Üç aylık tedavide 9 kutu ödenir. Hastanın daha fazla miktarda kullanması gerektiği durumlarda raporda aylık kullanması gereken kutu adetinin belirtilmesi gerekmektedir.

Kategori: Diğerleri

iyi günler, BOSENTAN HCL etken maddeli ilaç 418-kronık hastalık reçetesi ile 3 aylık doz verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

TİTCK sayfasında yayınlanan kısıtlı dağıtımı olan ilaçlar için izlenecek yol haritasında: 1. Kısıtlı dağıtıma tâbi teratojen ilaç eczacı tarafından, ecza deposuna (ecza deposu da ruhsat sahibi firmaya) sipariş verdiğinde ruhsat sahibi firma ilaç çıkışı yapmadan önce kısıtlı dağıtım programı sözleşmeli kuruluşuna, eczane ile iletişime geçmesini bildirir. 2. Sözleşmeli kuruluş, eczaneyi arayarak hastanın kimlik bilgilerini alır ve arşivlerinden hastanın bilgilerini kontrol eder. 3. Sözleşmeli kuruluş, eğer hasta gebelik çağında kadın hastaysa, gebelik testi yaptırması ve mümkünse hekimiyle iletişime geçerek rehberlik alması gerektiğini eczacıya hatırlatır. 4. Eczacı uyarıları hastaya iletir ve gebe olunmadığı sözlü olarak teyit edilir ise sözleşmeli kuruluş ilaç çıkışı onayını firmaya iletir. Sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilaç hastaya verilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hastanın 418( kronik hastalık reçetesi) olarak, belirtilen dozda 90 günlük tedaviye yetecek kadar ilaç alması uygun görülmüştür. 

Kategori: Diğerleri

Hastamız 59 yaşında. 2019 yılı 4. ayında bitmiş kanser raporu var. Güncel kemik ölçüm değeri -1,9. Fosavance reçete edilmiş. SUT kanser tedavisi alan başlığı altında değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim. Rapor Açıklaması: Kanser tedavisi alan hastada; sekonder gelişen osteoporozda 14/01/2021 tarihli VEAH?da yapılan KMY ölçümünde Lomber T skor: L1-L4: -1,9; L2-L4:-1,9 Hastanın alendronat 70 mg +5600 IU d vit / haftada bir kullanması uygundur. Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 Preparatlarını (2500 Mg [Ca] - 880ıu D3 Vit) 1x1 kullanması uygundur. İlaç katılım payından muaftır.&KALSIYUM KARBONAT+KOLEKALSIFEROL(VIT D3) Ağızdan katı 2500mg elementer kalsiyum + 880 IU kolekalsiferol 1 Gün 1 2500 Miligram&ALENDRONAT SODYUM+KOLEKALSIFEROL (VITD3) Ağızdan katı 70 mg alendronat +5600 Iu kolekalsiferol 1 Hafta 1 70 Miligram 14/01/2021 15:31 Rapor Teşhisi: 20.02 - Osteoporoz C15 ÖZEFAGUS MALİGN NEOPLAZMI Düzenleyen Doktor: İç Hastalıkları > Tıbbi Onkoloji


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.17.A maddesinin 4) ç bendi:"  Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir. Bize verilen bilgiler dahilinde rapor ve reçetenin tedavi şemasının uygun olması, rapor ve reçeteyi uygun hekimin yazması, rapordaki Lomber T skorunun: -1,9 olması, hastanın daha önce geçirdiği kanser tedavisinden dolayı gelişen osteoporoz oluşumu göz önünde bulundurularak SUT'a uygun olduğu tespit edilmiştir.