İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Kan Ürünleri Faktörler

merhaba hastanın 5.4.2021 tarihinde haemate p kan ürününü için cerrahi girişim nedeniyle 3gün boyunca kullanılacak diye raporu var 6.4.2021 tarihinde sadece 2 günlük ilaç alabildi.Doktor 15.4.2021tarihinde yeniden cerrahi girişim nedeniyle kullanılacak diye yeniden 2 günlük rapor ve reçete düzenlemiş.bu reçeteyi karşılamamda sıkıntı var mı


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.27.A.1 maddesinin b) fıkrası:" Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." hastanın reçete ve rapor ilaç dozunun uygun olması, rapor ve reçeteyi yazan doktorun uygun olması, rapor açıklama kısmında gerekli bilgilerin yer aldığı düşünülürse SUT' a göre hastanın tekrardan cerrahi girişim için rapor çıkartılmasıyla ilgili bir kısıtlama yer almamaktadır, bu bilgiye dayanarak SUT' a uygun görülmüştür.