İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

21.01 - Ilacin endikasyonu, maksimum dozu icin ilaca ve sahsa SB tarafindan verilen rapor(Hasta Kati... D68.8 KOAGÜLASYON BOZUKLUKLARI, DİĞER, TANIMLANMIŞ FAKTÖR X EKSİKLİĞİ NEDENİYLE TAKİPLİ HASTANIN ENDİKASYON DIŞI BAŞVURU 16358815-506.01-343641 Kurumun 11.02.2021 tarihli ve E.708037 sayılı başvurusu 1000 Ünite/gün, haftada 2 gün, 3 (üç) aylık dozda profilaktik olarak COFACT ADLI İLACI kullanımı uygundur. VA:65 KG İLACI KULLANMSI HAYATİ ÖNEME HAYİZDİR, SGKF0V FAKTOR IX, II, VII VE X (KOMBINE KOAGULASYON FAKTORU) FAKTÖR DÜZEYİ<%1, AYDA 3 TEN FAZLA KANAMASI OLAN HASTA rapor 6 aylık endikasyon dışı yazısı 3 aylık pandemiden dolayı endikasyon dişi yazıları uzatıldığı için hastanın ilk üç aylık ilacını almış 2. 3 aylık ilacını karşılayabilirmiyiz iyi çalışmalar


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre hastanın raporu ve reçetesinin uyumlu olması ve endikasyon dışı belgede geçen tanı ile raporda geçen tanının uyumlu olması halinde endikasyon dışı belgeleri uzatıldığı için verilmesinde bir sakınca yoktur.

Kategori: Büyüme Hormonları

ovıtrelle 250 mcg erkek hastada hipogonadizm tanısıyla geri ödemesi varmıdır?


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre rapor ve reçetenin uygun olması koşuluyla, Ovıtrellenin hipogonadizm 07.01.2 rapor koduyla erkek hastada ödemesi mevcuttur.

Kategori: Diğerleri

BALANCE SAFE LOCK %2,3 GLUKOZ 1,75 MMOL/L KALSIYUM PERITON DIYALIZ SOL 5000 ML (SGKFJL-PERITON DIYALIZ SOL 3*1 DEN 240 ADET ÖDENİR Mİ?


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 2.4.4.D/2 1.) maddesi:" Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) için gerekli uzman hekim raporu erişkin/çocuk nefroloji uzman hekimi tarafından düzenlenecek olup, daha önce düzenlenen ve düzenlendiği tarih itibariyle uygulamada olan SUT’a uygun sağlık raporları geçerlidir. Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulanan hastalarda “izleme” bedeli erişkin hastalarda ayda en fazla 2 defa, çocuk hastalarda ayda en fazla 3 defa, periton diyalizi değişim sıvısı bedeli ise, raporda periton boşluğu hacmi için uygun solüsyonun maksimum miktarı hacim olarak mililitre cinsinden belirtilerek, aletsiz periton diyalizi uygulamalarında standart veya biyouyumlu solüsyonlar için ayda maksimum 150 adet torba, olacak şekilde karşılanır."  SUT'a göre 3*1 den  240 adet vermesi uygundur.

Kategori:

merhaba. elinde NEOCATE JUNIOR VANILYA AROMALI 400 GR olan hastaya BEBELAC PEPTI JUNIOR 450 GR.TOZ(2.318 KCAL) verilir mi. Bebelacta enerji hesaplaması var fakat Neocatede yok. muhtemel cevaplar için teşekkür ederim


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre raporda mamanın ismi kalori ihtiyacı ve tedavi şeması zorunludur. Hastanın günlük aldığı kalori raporda belirtilen kalori miktarını geçmemelidir.SUT'a göre raporun açıklama kısmında gerekli bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Kategori: Diğerleri

İLAÇLAR TAFİNLER 75 MG MEKİNİST 2MG TB RAPOR AÇIKLAMSI SADECE BU.EKSİK GELDİ BANA BAKABİLİR MİSİNİZ? RAPOR KODU:21.01 MALİGN MELANOM.ADJUVAN OLARAK KULLANILACAKTIR. Trametinib 2 mg/gün ,Dabrafenib 2x150 mg/gün ,6 ay süreyle kullanması uygundur. ENDİKASYON DIŞI ONAY TARİHİ: 18.03.2021 BAŞVURU NO:E.778996 Dabrafenib 2x150 mg/gün . Patoloji Merkezi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Patoloji Tarihi : 04.03.2021 Patoloji No : P.017684.20


Komisyon Yanıtı

Tafınlar ve Mekinist ilaç kullanımı için ekte bulunan endikasyon dışı ilaç kullanım belgesi incelenmiş belgede tanı Deri Malign Melanomu olarak geçmekte raporda Malign Melanom Adjuvan geçmektedir. rapor ve endikasyon dışı ilaç kullanım belgesindeki tanı aynı olması gerekmektedir. 

Kategori: Kan Ürünleri Faktörler

merhaba hastanın 5.4.2021 tarihinde haemate p kan ürününü için cerrahi girişim nedeniyle 3gün boyunca kullanılacak diye raporu var 6.4.2021 tarihinde sadece 2 günlük ilaç alabildi.Doktor 15.4.2021tarihinde yeniden cerrahi girişim nedeniyle kullanılacak diye yeniden 2 günlük rapor ve reçete düzenlemiş.bu reçeteyi karşılamamda sıkıntı var mı


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.27.A.1 maddesinin b) fıkrası:" Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir." hastanın reçete ve rapor ilaç dozunun uygun olması, rapor ve reçeteyi yazan doktorun uygun olması, rapor açıklama kısmında gerekli bilgilerin yer aldığı düşünülürse SUT' a göre hastanın tekrardan cerrahi girişim için rapor çıkartılmasıyla ilgili bir kısıtlama yer almamaktadır, bu bilgiye dayanarak SUT' a uygun görülmüştür.

Kategori: Oral Beslenme Solüsyonları

ECZACIM BEBELAC LF MAMA İÇİN RAPOR 15.04 KODU İLE E88.9 ICD KODU İLE ÇIKMIŞ.RAPORDA SADECE 8X30 GRAM KULLANACK DİYOR .EKSİKLİK VAR MI RAPORDA BU ŞEKİLDE VERİLİR Mİ?ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin  4.2.16. madesinin 2a) fıkrası:" Doğuştan metabolik hastalığı olanlarda, protein metabolizması bozukluklarında (aminoasit metabolizması bozuklukları, üre siklus bozuklukları, organik asidemiler), malabsorbsiyona neden olan bir hastalığı olan hastalarda kullanılan özel mamalar: Çocuk metabolizma hastalıkları, çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları veya çocuk gastroenteroloji uzman hekimi tarafından, bu uzman hekimlerin bulunmadığı hastanelerde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen 3 yıl süreli uzman hekim raporuna dayanılarak" raporunun çıkarılması gerekir. Verilen bilgiler dahilinde raporun ve reçetenin uygun hekim tarafından yazılması, raporun ve reçetenin dozunun uygun olması, tedavi şemasının doğru grilmesi, ayrıca SUT'un 15.4.1.1 maddesine göre 15.04 rapor koduyla ve E88.9 ICD ile çıkması uygundur. 

Kategori: Endikasyon Dışı Özel İzin

VOTRİENT 400 MG 60 TB Hasta Rapor Açıklamasında; TARİH:29/03/2021 KARAR: 6 AYLIK DOZDA PAZOPANİB KULLANIMI UYGUNDUR. METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM DAHA ÖNCE SUNİTİNİB KULLANDI.ANCAK ANJİOÖDEM GELİŞTİĞİ İÇİN İLAÇ KESİLDİ. Patoloji No : B-9415/2020 Rapor Tarihi : 04.11.2020 18:01 TANI: Berrak hücreli renal hücreli karsinom; Endiksyon dışı raporuna istinaden ilacını verebilir miyiz? İyi çalışmalar diliyorum ENDİKASYON DIŞI RAPORU: hastanın rahatsızlığı olan; “Renal Pelvis Malign Neoplazm” tanısının/tanılarının tedavisinde "Pazopanib" etkin maddeli ilaç/ilaçların kullanımı uygun görülmüştür. 6 (altı) aylık dozda kullanımı uygundur. Tedaviye devam edilmek istenilmesi durumunda başvurunuzu “https://recetem.enabiz.gov.tr” web sitesi üzerinden yapabilirsiniz. Başvuru için gerekli bilgilerin yer aldığı kılavuz Kurumumuz web sitesinde bulunmaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliği 4.2.14.C/3.r 4. maddesi:" Temsirolimus, sunitinib, sorafenib ve pazopanib metastatik renal hücreli karsinomlu hastalarda ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz." verilen bilgiler dahilinde SUT' a göre sutinimib ilacının kullanımından sonra pazopanib etken maddeli ilacın kullanımı uygun değildir. Hekim ardışık kullanim talebiyle başvuru yapacak, bu durum değerlendirilip karar verilerek ardışık kulanımının uygun olduğu endikasyon dışı raporunda belirtilecek.

Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastanın rapor açıklaması:URE (KARBAMID) Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel %10 1 Gün 2 1 Adet şeklindedir. sistemde 9 kutu olarak işlediğim ilacı 3 ay boyunca veremez miyim? çünkü 9 kutu işlediğim için ilaç sistemde bitmiş görünüyor.


Komisyon Yanıtı

 Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür, hastanın daha fazla kullanması gerektiği durumlarda raporunda geniş yüzeye uygulama diye belirtilip, bir aylık kullanması gereken kutu adetini yazmalıdır. 

Kategori: Raporlar

VERXANT 150 MG FLAKON İLACINI PSORİAZIS VULGARIS TEŞHİSİYLE DEVAM REÇETESİ OLARAK GİREBİLİRMİYİZ


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.1.C.9. maddesinin 2)b bendi: " Orta veya şiddetli plak psöriazisli erişkin hastalarda; 16 haftalık ilaç kullanım süresi sonunda başlangıç PASI değerine göre en az %75 iyileşme olduğunun yeni düzenlenecek reçete/raporda belirtilmesi halinde tedaviye devam edilir. Başlangıç PASI değerine göre %75 iyileşme sağlanamaması tedaviye yanıtsızlık olarak değerlendirilerek ilaç kullanımı sonlandırılır."  bu durum değerlendirildiğinde başlangıç tedavisi olan 16 haftalık süre bitmemişse 16 haftaya tamamlayacak kadar verilmeli, hekim hastanın tedavisine devam etmesini uygun gördüğü taktirde 16 hafta dolduktan sonra devam raporu düzenlenecek. Ancak rapor devam raporuysa PASI degerindeki iyilesme belirtilerek, Devam reçetesi olarak girilmesinde SUT' a göre herhangi bir mani bulunmamaktadır.

Kategori: Diğerleri

ürederm lipo emülsiyon raporlu hastaya doktor raporunda 2x1 adet olarak çıkarmıştır. hastaya 3 aylık dozda 90 kutu ödeniyor. bu şekilde verilebilir mi ? en fazla kaç kutu ödenir? teşekkürler iyi çalışmalar .


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin EK-4E Madde 13/10 maddesi:" Sadece ihtiyozis veya kseroderma veya kserosis kutis endikasyonlarında Cilt Hastalıkları Uzmanı tarafından reçetenmesi halinde bedeli ödenir." SUT'un 5.1. maddenin 4. fıkrasında" Sunulan hizmete ilişkin MEDULA sisteminden alınan provizyonlar ön izin niteliğinde olup mevzuat ile açıkça belirtilmediği sürece hiçbir zaman tek başına yeterli sayılmayacak, bunlarla ilgili sisteme eklenememiş diğer kuralların varlığı halinde gerekli kontroller sağlık hizmeti sunucularınca yapılmaya devam edilecektir." bir kutunun bitimi 10 gündür. Üç aylık tedavide 9 kutu ödenir. Hastanın daha fazla miktarda kullanması gerektiği durumlarda raporda aylık kullanması gereken kutu adetinin belirtilmesi gerekmektedir.

Kategori: Diğerleri

iyi günler, BOSENTAN HCL etken maddeli ilaç 418-kronık hastalık reçetesi ile 3 aylık doz verilebilir mi?


Komisyon Yanıtı

TİTCK sayfasında yayınlanan kısıtlı dağıtımı olan ilaçlar için izlenecek yol haritasında: 1. Kısıtlı dağıtıma tâbi teratojen ilaç eczacı tarafından, ecza deposuna (ecza deposu da ruhsat sahibi firmaya) sipariş verdiğinde ruhsat sahibi firma ilaç çıkışı yapmadan önce kısıtlı dağıtım programı sözleşmeli kuruluşuna, eczane ile iletişime geçmesini bildirir. 2. Sözleşmeli kuruluş, eczaneyi arayarak hastanın kimlik bilgilerini alır ve arşivlerinden hastanın bilgilerini kontrol eder. 3. Sözleşmeli kuruluş, eğer hasta gebelik çağında kadın hastaysa, gebelik testi yaptırması ve mümkünse hekimiyle iletişime geçerek rehberlik alması gerektiğini eczacıya hatırlatır. 4. Eczacı uyarıları hastaya iletir ve gebe olunmadığı sözlü olarak teyit edilir ise sözleşmeli kuruluş ilaç çıkışı onayını firmaya iletir. Sağlık kurulu raporu olan kronik hastalar için her seferinde 90 günlük tedaviyi içeren miktarda ve bir önceki reçetede yazan doz miktarı kadar ilaç hastaya verilir. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak hastanın 418( kronik hastalık reçetesi) olarak, belirtilen dozda 90 günlük tedaviye yetecek kadar ilaç alması uygun görülmüştür. 

Kategori: Diğerleri

Hastamız 59 yaşında. 2019 yılı 4. ayında bitmiş kanser raporu var. Güncel kemik ölçüm değeri -1,9. Fosavance reçete edilmiş. SUT kanser tedavisi alan başlığı altında değerlendirilebilir mi? Teşekkür ederim. Rapor Açıklaması: Kanser tedavisi alan hastada; sekonder gelişen osteoporozda 14/01/2021 tarihli VEAH?da yapılan KMY ölçümünde Lomber T skor: L1-L4: -1,9; L2-L4:-1,9 Hastanın alendronat 70 mg +5600 IU d vit / haftada bir kullanması uygundur. Kalsiyum Karbonat + Vitamin D3 Preparatlarını (2500 Mg [Ca] - 880ıu D3 Vit) 1x1 kullanması uygundur. İlaç katılım payından muaftır.&KALSIYUM KARBONAT+KOLEKALSIFEROL(VIT D3) Ağızdan katı 2500mg elementer kalsiyum + 880 IU kolekalsiferol 1 Gün 1 2500 Miligram&ALENDRONAT SODYUM+KOLEKALSIFEROL (VITD3) Ağızdan katı 70 mg alendronat +5600 Iu kolekalsiferol 1 Hafta 1 70 Miligram 14/01/2021 15:31 Rapor Teşhisi: 20.02 - Osteoporoz C15 ÖZEFAGUS MALİGN NEOPLAZMI Düzenleyen Doktor: İç Hastalıkları > Tıbbi Onkoloji


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.17.A maddesinin 4) ç bendi:"  Romatoid artrit, çölyak hastalığı, kronik inflamatuar barsak hastalığı (crohn hastalığı veya ülseratif kolit), ankilozan spondilit, hipertiroidi, hipogonadizm, hipopituitarizm, anoreksia nevroza, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, tip I diyabet, cushing sendromu ve primer hiperparatiroidizmde, uzun süreli (en az 3 ay) ve > 5mg/gün sistemik kortikosteroid kullanımı olan, kanser tedavisi alan veya organ nakli uygulanmış hastalarda; sekonder gelişen osteoporozda KMY ölçümünde lomber total (L1-4 veya L2-4) veya femur total veya femur boynu KMY ölçümünde “T” değerlerinden herhangi birinin -1 veya daha düşük olması durumunda, (primer hastalığını da belirtir sağlık raporu ile birlikte) reçetelenir. Bize verilen bilgiler dahilinde rapor ve reçetenin tedavi şemasının uygun olması, rapor ve reçeteyi uygun hekimin yazması, rapordaki Lomber T skorunun: -1,9 olması, hastanın daha önce geçirdiği kanser tedavisinden dolayı gelişen osteoporoz oluşumu göz önünde bulundurularak SUT'a uygun olduğu tespit edilmiştir.

Kategori:

HASTA 5 YAŞINDA DİŞ ÇEKİMİ ÖNCESİ UYGULANACAK AYDA KAÇ KANAMASI OLDUĞU BELİRTİLMEMİŞ VE FACTÖR DUZEYI %2 BU RAPORA GÖRE ÖDENİRMİ İLACI VERDİK DÜZELTME GEREKEN YADA EKLNMESİ GEREKEN BİŞEY VARMI SAYGILAR KOLAY GELSİN.. VWF VE FAKTÖR SEKİZ EKSİKLİĞİ TANISIYLA TAKİPLİ HASTANIN AKTİF GIS KANAMASI OLDUĞUNDAN GÜNDE 20-40 U/KG/GÜN FAKTÖR 8 VE VWF İÇEREN PREPERATLARDAN KULLANMASI HAYATİ ÖNEME HAİZDİR.BU RAPOR 3 (ÜÇ) GÜN SÜREYLE GEÇERLİDİR. VWF DÜZEYİ:%2 FAKTÖR 8 DÜZEYİ:%2 VA:12KG, SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR, SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR, SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR, SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR, SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR 18/03/2021 Tanı Bilgileri Tanı Başlangıç Bitiş 08.01.13 - Faktor noksanliklarina bagli hastaliklar (Hemofililer)(D65-D68) D68.0 VON WİLLEBRAND HASTALIĞI 18/03/2021 20/03/2021 Doktor Bilgileri Dr. Diploma No Dip. Tescil No Branş Adı Soyadı 28/2814 106047 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Kardiyolojisi MECNUN ÇETİN 26132/29600 133242 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi KAMURAN KARAMAN E00859 35490 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları -> Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi AHMET FAYİK ÖNER Rapor Etkin Madde Bilgileri Kodu Adı Form Tedavi Şema Adet / Miktar İçerik Mik. Eklenme Zamanı SGKF0X FAKTOR VIII+VON WILLEBRAND FACTOR Parenteral Günde 3 x 500.0 Ünite 18/03/2021


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.27.A.1 madesinin b bendindeki: " Hemofili hastalarında; akut kanama yaşanması ya da cerrahi girişim gerekmesi halinde, bu amaçla yapılacak ilaç temini için, bu durumun belirtileceği 3 gün süreli yeni bir hematoloji uzman hekim raporu düzenlenir."  maddeye göre ve bize verilen bilgiler dahilinde rapor ve reçete tedavi şemasının uygun olması, reçete ve raporu yazan doktorun  branşının uygun olması, ayrıca rapor ve reçetenin süresinin 3 günü geçmemesi, rapor kodunun 08.01.13.1 olması koşuluyla Sağlık Uygulama Tebliğine uygundur.