İrfanbaştuğ Cad. Faruk Levent İş Merkezi A/Blok Kat:3 No:14
Kategori: Büyüme Hormonları

ovıtrelle 250 mcg erkek hastada hipogonadizm tanısıyla geri ödemesi varmıdır?


Komisyon Yanıtı

Sağlık Uygulama Tebliğine göre rapor ve reçetenin uygun olması koşuluyla, Ovıtrellenin hipogonadizm 07.01.2 rapor koduyla erkek hastada ödemesi mevcuttur.