TEB Yardımlaşma Sandığı Kredileri Kullandırım Bankaları Hakkında

SAYI:2019/1128 22.10.2019

TEB Yardımlaşma Sandığı Kredileri Kullandırım Bankaları Hakkında

TEB Yardımlaşma Sandığı kredileri 21.10.2019 tarihinden itibaren Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır. Kullandırılan kredilerin faiz oranı aylık %1,25 olarak devam etmekte olup; Türk Ekonomi Bankası ve Türkiye İş Bankası'na ait kredi ödeme tabloları ekte iletilmiştir.

Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi, 1 ay olup; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

Üyelerimize kullandırılan kredi işlemlerinde hiçbir isim altında masraf alınmayacaktır.

Kredi talebinde bulunacak üyelerimizin"kredi talep formunda banka tercihlerini"seçmeleri gerekmektedir.

Kredi ödeme tablosuna göre sadece ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir. Kredi talebinde bulunan üyelerimizin kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

Ayrıca kredi kullanacak üyelerimizin kredi talep formlarının asıllarıyla birlikte Oda onay yazınızın Sandığımıza ulaştırılmasını rica ederiz.

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evraklar

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2. İmza sirküleri,

3. Son 2 tam yıl sonu gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem geçici vergi beyannamesi.

4. Vergi levhası,

5. Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

6. Üyesi olunan Eczacı Odası'ndan alınan borçlu ve kefil üyemiz için oda kayıt belgesi.

*Banka, gerek duyması durumunda ek bilgi ve belge isteyebilecektir.

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Ferit SİNANOĞLU

SAYMAN

Türk Ekonomi Bankası kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

İş Bankası kredi tablosuna ulaşmak için tıklayınız.